Адміністративні спори

 • оскарження податкових повідомлень-рішень та вимог;
 • оскарження рішень про застосування штрафних санкцій та податкових консультацій;
 • оскарження наказів про перевірку;
 • оскарження приписів контролюючих органів;
 • оскарження дій та/або бездіяльності посадових осіб контролюючих органів;
 • стягнення вкладів з банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • оскарження дій та/або бездіяльності ПФУ (його територіальних органів) у т.ч. стягнення коштів;
 • оскарження дій та/або бездіяльності органів та посадових осіб, які здійснюють примусове виконання судових та інших рішень.

Договірна робота

 • підготовка господарських договорів: поставка, купівля-продаж, підряд, послуги, оренда, перевезення, транспортне експедирування, кредитування, страхування тощо;
 • договір «під ключ»: розробка договору з максимальними побажаннями клієнта, правовий супровід успішного укладення договору, допомога в регулюванні розбіжностей в процесі укладення договору;
 • правовий аналіз господарських договорів: поставка, купівля-продаж, підряд, послуги, оренда, перевезення, транспортне експедирування, кредитування, страхування;
 • підготовка та/або правовий аналіз зовнішньоекономічних договорів;
 • підготовка протоколу розбіжностей з вказівками конкретних зауважень, істотних умов, пунктів договору, з якими не згодний замовник, відгук на протокол розбіжностей іншої сторони;
 • участь у переговорах замовника щодо укладення, зміни або розірвання договорів (угод, контрактів).

Досудове регулювання спорів

 • претензійна робота (підготовка чітких та лаконічних претензій, аргументовані відповіді на претензії);
 • адміністративне оскарження рішень контролюючих органів;
 • медіація.

Господарські спори

 • стягнення заборгованості;
 • договірні спори: визнання недійсними та/або укладеними договорів чи певних умов договорів;
 • корпоративні спори: вихід учасника з товариства, виплата дивідендів, відчуження корпоративних прав, визнання недійсними реєстраційних дій, пов’язаних із змінами до установчих документів, спори між учасниками товариства;
 • спори у сфері певних договірних відносин: поставки, купівлі-продажу, підряду, послуг, оренди, перевезень, транспортного експедирування, кредитування, страхування;
 • спори у сфері інтелектуальної власності;
 • оскарження дій та/або бездіяльності органів та посадових осіб, які здійснюють примусове виконання судових та інших рішень;
 • супровід стягувача у справах про банкрутство.

Підготовка та подання документів для здійснення реєстраційних дій, щодо діяльності товариства та корпоративних прав

 • розробка установчих документів, протоколів на замовлення;
 • підготовка положень про загальні збори, наглядову раду, дирекцію, правління, ревізійну комісію, тощо;
 • підготовка до проведення загальних зборів господарського товариства;
 • подання документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу;
 • дії пов’язані з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, філій, представництв;
 • супровід процедури ліквідації або реорганізації (приєднання, злиття, поділ, перетворення) юридичної особи;
 • супровід процедури виділу юридичної особи;
 • супровід процедури ліквідації фізичної особи-підприємця.

Правовий аудит

 • аналіз установчих документів, локальних нормативно-правових актів, даних інформаційних баз та державних реєстрів щодо особи

Супровід виконавчого провадження (як на стороні стягувача так і на стороні боржника)

 • ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження;
 • підготовка та супровід виконання виконавчих документів: заява про відкриття виконавчого провадження, заяви, скарги або клопотання у процедурі виконавчого провадження або позасудового виконання судових рішень;
 • участь у діях виконавчого провадження.

Супровід спорів в судах загальної юрисдикції

 • трудові спори: супровід поновлення на роботі працівника та захист його прав, стягнення: заробітної плати, відпускних, коштів за вимушений прогул, моральної шкоди та інших виплат належних працівникові, спори між засновниками, в т.ч. нерезидентами та виконавчим органом (директором) товариства, супровід звільнення працівника та захист прав роботодавця;
 • спори у сфері захисту прав споживачів: купівля-продаж нерухомості, транспортних засобів, великої побутової техніки, меблів; ремонтні роботи; кредитування та страхування; послуги;
 • стягнення заборгованості;
 • спори щодо захисту права власності: поділ майна, усунення перешкод в користуванні майном, витребування майна з незаконного володіння, встановлення сервітутів, позбавлення права власності, відшкодування шкоди: залиття, аварії в т.ч. ДТП;
 • спадкові спори: поновлення строку спадкування, усунення від права на спадкування за законом, спори між спадкоємцями, визнання заповіту недійними, визнання права власності в порядку спадкування, визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину, встановлення факту родинних відносин (рідства) для подальшого здійснення права на спадкування;
 • встановлення юридичних фактів;
 • супровід наказного провадження.