Крижанівський Роман

Провідний юрист, Бізнес-тренер САР (блок «Право»)

Практики:

Корпоративне право, Практика вирішення спорів, Трудове право, Договірне право, Господарське право

Освіта:

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010

Знання мов:

українська, російська

Досвід:

Роман Крижанівський працює в ТзОВ Аудиторська фірма «Контракти-Аудит» з вересня 2011 року.
Спеціалізується у сферах корпоративного права та реєстрації бізнесу. Зокрема, володіє досвідом успішного проведення правового аудиту юридичних осіб (due diligence), структурування та супроводу договорів щодо корпоративних прав, консультування з питань корпоративного управління та загальних корпоративних питань.
З практики вирішення спорів Роман має позитивний досвід ведення судових справ з врегулювання спорів щодо укладання, зміни, розірвання і виконання господарських договорів.

Бєлановський Валерій

Радник, адвокат.

Практики:

Практика вирішення спорів, Податкове право, Страхове право, Транспортне право, Цивільне право,
Корпоративне право, Трудове право, Договірне право, Господарське право, Спадкове право,
Адміністративне право.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007 р.

Знання мов:

українська, російська

Досвід:

Бєлановський Валерій працює у сфері права з 2007 р. Працював на посадах: юрисконсульта, начальника юридичного відділу, головного юрисконсульта, відповідального за проведення фінансового моніторингу, голови правління кредитної спілки. У липні 2015 року отримав статус адвоката, з жовтня 2015 року є радником ТзОВ Аудиторська фірма «Контракти-Аудит».

Валерій спеціалізується на національному судовому процесі, зокрема: на податкових, митних спорах, спорах з фінансовими установами (банками, кредитними спілками, страховими компаніями тощо), та інших судових спорах про оскарження рішень державних органів.

Надає правову допомогу при проведенні перевірок контролюючими органами, що включає, зокрема, такі послуги: консультування щодо правомірності підстав проведення перевірки; допомога у підготовці документів для перевірки; консультування щодо листування з контролюючими органами, підготовка документів; вивчення і юридичний аналіз висновків акта перевірки; підготовка заперечень на акт перевірки і участь у їх розгляді, оскарження рішень контролюючих органів у адміністративному та судовому порядку.

Володіє досвідом участі у податкових спорах стосовно оподаткування ПДВ, податком на

прибуток підприємств, податком на нерухоме майно, земельним податком, єдиним податком, у

спорах про оподаткування роялті, оподаткування пов’язане з вільною економічною зоною «Крим».

З практики вирішення спорів у господарських судах та у судах загальної юрисдикції  має великий позитивний досвід ведення судових справ з врегулювання спорів щодо договірного права, спадкового права, транспортного (експедиційного) права, трудового права, стягнення, банкрутства, захисту прав споживачів, кредитних відносин, відносин у сфері страхування, банківського вкладу, іпотеки, поруки, касових операцій, штрафних санкцій, а також щодо окремого та наказного провадження.

Бонецька Соломія

Юрисконсульт

Практики:

Договірне право, Корпоративне право, Практика вирішення спорів.

Освіта:

Магістр права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017.

У 2015 році отримала сертифікат зі знання юридичної англійської мови – International Legal English Certificate (Cambridge Assessment English).

Знання мов:

українська, англійська, російська

Досвід:

Проходила стажування в іноземних юридичних компаніях (Республіка Чехія, Італія)

Спеціалізується у сфері договірного права. Зокрема, має значний досвід у проведенні переговорів і підготовці проектів договорів, а також у наданні консультацій з різних питань у сфері господарського та цивільного права.

Разом з тим, бере участь у здійсненні юридичної підтримки діяльності підприємств різних секторів економіки та займається супроводом реєстрації бізнесу.

юрист

Практики:

Трудове право, Господарське право, Договірне право, Корпоративне право, Кадровий супровід, Кадровий аудит

Освіта:

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Спеціаліст з правознавства з 2009р.

Знання мов:

українська, російська

Досвід:

Гусманова Юлія спеціалізується на трудовому та господарському праві, має досвід у підготовці проектів договорів, проведенні консультацій з різних питань даних сфер.
Також набула 6-ти річного досвіду у сфері кадрового діловодства і кадрового супроводу на підприємствах різних сфер діяльності. Має успішний досвід у проведенні кадрового аудиту, наданні правової допомоги при перевірках контролюючими органами.